Jesteśmy grupą prawniczek, która otwarcie opowiada się za koniecznością zapewnienia powszechnego dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego. 

W naszej działalności skupiamy się na tematyce dostępu do bezpiecznych metod aborcji oraz antykoncepcji. Uważamy, że jest to obszar praw, które w Polsce nie są należycie chronione.

W naszej ocenie prawo do przerwania niechcianej ciąży, a także prawo do stosowania wybranej metody antykoncepcji to prawa człowieka, które powinny być chronione przez państwo. 

Ochrona tych praw jest niezbędna dla zapewnienia realizacji prawa do: życia, zdrowia i decydowania o swoim życiu osobistym, które przysługują każdej osobie w ciąży. 

Jako grupa działamy więc w różnych projektach związanych z ochroną praw reprodukcyjnych, zarówno tych krajowych, jak i tych o zasięgu międzynarodowym. 

Nasza działalność polega głównie na pomocy prawnej w sprawach aborcyjnych oraz edukowaniu na temat prawnych aspektów realizowania praw reprodukcyjnych, w szczególności w zakresie prawa do aborcji.